Tuesday, 3 March 2020

AUDIT DALAMAN OSHA

BIL
KATEGORI
PERKARA
1
Nama Program
AUDIT DALAMAN OSHA
2
Penganjur
UNIT JAMINAN KUALITI
3
Tarikh
4 – 6 MAC 2020
4
Tempat
BENGKEL MTA, MPP, MTK DAN ETE
5
Sasaran
PROGRAM MTA, MPP, MTK DAN ETE
6

Pencapaian / Pengisian

Semakan fail
7
Tahap Penglibatan
-
8
Gambar Program


No comments:

Post a comment